Chorical_am_SKJF15_Foto_Mattias_Nutt_RTR

Team 2015

Comité d'organisation

Présidente du CO   Flavia Walder-Hublard  
Musique   Christian Klucker  
Fund Raising   Peter Daniels  
Logistique infrastructures   Roland Cajacob  
Secrétariat   Rahel Hohl  
Personnel   Gion Hosang  
Publicité   Armin Spescha  
   
   
   

Commission de musique

Président   Christian Klucker  
membres   Rilana Cadruvi
Vreni Winzeler
Manuela Bühler
Michael Schläpfer
Luzius Hassler
 
   
   
   
© Schweizer Kinder- und Jugendchorförderung SKJF